kontakt z biurem

Nieruchomości Perfect
Osiedle Robotnicze 38 - parter, witryna
58-500 Jelenia Góra
kom. 601 869 663
biuro@nperfect.pl

więcej [+]

masz pytania?
oferty specjalne

nieruchomość

typ transakcji

miejscowość

cena

-

powierzchnia

-

pokoi

-

piętro

-

symbol

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURO NIERUCHOMOŚCI PERFECT

Administratorem Państwa danych jest Biuro Nieruchomości Perfect Marta Gosk z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Pijarska 26- NIP 611-260-88-91, REGON 022075340.

Ochrona danych osobowych, gromadzonych w ramach działalności biura odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozyskane dane, w zależności od formy ich wprowadzenia, są przechowywane na dysku zewnętrznym, zabezpieczonym serwerze lub w zabezpieczonym pomieszczeniu biura.

Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane przez klienta takie jak imię, nazwisko, pesel, adres e-mail, numer telefonu, są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:

- w celu niezbędnym do wykonania obowiązków pośrednictwa wynikających z umowy pośrednictwa i świadczonych usług z tym związanych,

- dostęp do danych posiada Administrator danych lub wyłącznie osoba upoważniona przez Administratora.

Dane osobowe nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie na jaki zostanie zawarta umowa pośrednictwa. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- żądania usunięcia danych, ich sprostowania, ograniczenia lub prawo do wzniesienia sprzeciwu

- przeniesienia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Żądanie usunięcia lub poprawienia danych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - biuro@nperfect.pl